Tuân Thủ Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư

Tuân Thủ Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư

line

Điều 14: Tuân thủ Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư.

  • Nhằm nâng cao điều kiện sống, bảo vệ các lợi ích hợp pháp và bảo đảm an toàn cho các cư dân sống trong Nhà chung cư đồng thời xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, tại thời điểm ký Hợp đồng này, Bên bán đã tiến hành xây dựng Bản nội quy để áp dụng cho toàn bộ các cư dân sinh sống trong Nhà chung cư. Bằng việc ký kết Hợp đồng này, Bên mua đồng ý tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hợp pháp của Bản nội quy kèm theo Hợp đồng này;
  • Khi chuyển nhượng Hợp đồng này hoặc chuyển nhượng Căn hộ cho Bên thứ ba theo quy định tại Điều 11 của Hợp đồng, Bên mua có nghĩa vụ thông báo cho Bên thứ ba nhận chuyển nhượng các quy định của Bản nội quy. Trong mọi trường hợp, Bên thứ ba nhận chuyển nhượng phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy;
  • Xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng cư dân trong Nhà chung cư, các nội dung của Bản nội quy có thể được điều chỉnh theo quyết định của Hội nghị Nhà chung cư với điều kiện các điều chỉnh đó không trái pháp luật.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com