Thời Điểm Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Căn Hộ

Thời Điểm Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Căn Hộ

line

Điều 10. Thời Điểm Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Căn Hộ

Các Bên thống nhất quyền sở hữu Căn hộ chỉ được chuyển giao cho Bên mua khi Bên mua đã thanh toán cho Bên bán đầy đủ Giá bán Căn hộ và các khoản tiền khác theo quy định tại Hợp đồng (nếu có).

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com