Sự Kiện Bất Khả Kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng

line

Điều 17. Sự Kiện Bất Khả Kháng

 • Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là Sự kiện bất khả kháng:
  • Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước;
  • Do phải thực hiện quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định;
  • Các trường hợp khác như: Các tai họa thiên nhiên như động đất, phong toả hoặc cấm vận, chiếm đóng, nội chiến, nổi loạn hay rối loạn xã hội, đình công hoặc bất kỳ việc công bố, ban hành, thay đổi thay đổi văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác, hành vi hành chính của Cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong Cơ quan có thẩm quyền (mà Hai Bên không có lỗi);
 • Hai Bên thống nhất tất cả những trường hợp từ Điều 17.1.1, Điều 17.1.2,  Điều 17.1.3 trên đây của Hợp đồng phải đồng thời thỏa mãn yêu cầu việc đó làm gián đoạn, gây trở ngại hoặc ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của một Bên và/hoặc Các Bên phát sinh từ Hợp đồng căn hộ cũng như việc thực hiện Hợp đồng mà Hai Bên không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là Sự kiện bất khả kháng.
 • Khi xuất hiện một trong các Sự kiện bất khả kháng theo thỏa thuận tại Điều 17.1 này thì Bên bị tác động bởi Sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh về Sự kiện bất khả kháng thì Bên bị tác động phải xuất trình giấy tờ này). Việc Bên bị tác động bởi Sự kiện bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp đồng.
 • Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của Các Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi Sự kiện bất khả kháng  chấm dứt, trừ  trường hợp quy định tại. Điều 21.1.4 của Hợp đồng.

 

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com