Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Bảo Trì

Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Bảo Trì

line

Điều 15. Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Bảo Trì

 • Kể từ khi bàn giao căn hộ đầu tiên trong Nhà chung cư để quản lý, sử dụng thì Kinh phí bảo trì được sử dụng để thanh toán các chi phí bảo trì Phần sở hữu chung Nhà chung cư.
 • Trước khi thành lập Ban quản trị, Chủ đầu tư được quyền quản lý và sử dụng Kinh phí bảo trì nêu tại Điều 15.1 trên đây để bảo trì Phần sở hữu chung Nhà chung cư theo quy định tại Hợp đồng, Bản nội quy và pháp luật.
 • Sau khi Ban quản trị được thành lập, Kinh phí bảo trì quy định tại Điều 15.1 của Hợp đồng được Ban quản trị sử dụng để bảo trì phần Phần sở hữu chung Nhà chung cư.
  • Trường hợp kinh phí bảo trì để bảo trì Phần sở hữu chung Nhà chung cư quy định tại Điều 15.1 của Hợp đồng này không đủ để thực hiện bảo trì Phần sở hữu chung Nhà chung cư thì các chủ sở hữu các diện tích căn hộ thuộc Nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp thêm kinh phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu (sử dụng) riêng của từng chủ sở hữu.
  • Trường hợp Nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì quy định tại Điều 15.1 của Hợp đồng chưa sử dụng hết thì kinh phí bảo trì còn lại được sử dụng để hỗ trợ tái định cư khi xây dựng lại Nhà chung cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì Nhà chung cư sau khi xây dựng lại.
 • Chi phí cho việc bảo trì phần sở hữu riêng của chủ sở hữu sẽ do chủ sở hữu đó tự thực hiện theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì đối với phần sở hữu riêng của mình. Trong trường hợp người sử dụng không phải là chủ sở hữu muốn thực hiện công tác bảo trì phần sở hữu riêng thì phải được chủ sở hữu đồng ý bằng văn bản. Ngoài việc tuân thủ các quy định bảo trì theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm thì việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng còn phải thực hiện theo quy định tại Bản nội quy (nếu có).
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí về bảo trì, chịu trách nhiệm riêng rẽ trước pháp luật đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc thực hiện (không thực hiện) quy định về bảo trì phần sở hữu riêng theo quy định của pháp luật, quy định của nhà sản xuất hoặc cung ứng sản phẩm cho chủ sở hữu.
 • Việc bảo trì đối với phần sở hữu chung, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung do tổ chức có tư cách pháp nhân và có chức năng về hoạt động xây dựng phù hợp với nội dung công việc bảo trì thực hiện và phải tuân thủ các chỉ dẫn của nhà thiết kế, chế tạo, quy trình, quy phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Việc bảo trì được thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan, kiến trúc của Nhà chung cư.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com