Miễn Trách Nhiệm

Miễn Trách Nhiệm

line

Điều 18.

  • Bên mua sẽ chịu trách nhiệm quản lý đối với Căn hộ kể từ thời điểm bàn giao Căn hộ.
  • Sau khi nhận bàn giao Căn hộ từ Bên bán, Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải giữ cho Bên bán được miễn trừ bởi mọi khiếu nại, khiếu kiện đối với Bên bán từ các bên thuê, người sử dụng, khách của Bên mua hoặc bất kỳ Bên thứ ba phát sinh từ các hoạt động, công việc hay vụ việc có liên quan đến Căn hộ mà Bên mua đặt mua theo Hợp đồng này, trừ trường hợp có lỗi của Bên bán.
  • Kể từ thời điểm bàn giao Căn hộ, Bên bán không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn hại về tài sản, con người phát sinh từ việc sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo Căn hộ do Bên mua hoặc người của Bên mua thực hiện gây ra đồng thời không chịu trách nhiệm với Bên mua đối với các hành vi hoặc vi phạm của các chủ sở hữu và/hoặc người sử dụng Căn hộ khác trong Nhà chung cư gây ra cho Bên mua, trừ trường hợp do lỗi của Bên bán.

 

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com