HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN

line

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

 CĂN HỘ SỐ ……… Số: ………….…………

line

 

Giữa

 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN

            và            

ÔNG……………………………….

…………………………………

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

line

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2016                         TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2016

                                            TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                           (Duyệt)

 

 

 

 

MỤC LỤC

Điều 1. Định nghĩa từ ngữ…………………………………………………………………  2
Điều 2. Đặc điểm Căn hộ mua bán……………………………………………………..  3
Điều 3. Giá bán Căn hộ, phương thức và thời hạn thanh toán……………….  4
Điều 4. Chất lượng Căn hộ……………………………………………………………….  4
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán…………………………………………….  5
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua……………………………………………  7
Điều 7. Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan………………………………….  11
Điều 8. Giao nhận Căn hộ………………………………………………………………..  11
Điều 9. Bảo hành……………………………………………………………………………  15
Điều 10. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu Căn hộ………………………….  17
Điều 11. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ…………………………………………….  17
Điều 12. Chậm trễ trong việc bàn giao Căn hộ……………………………..  18
Điều 13. Phần sở hữu riêng, Phần sở hữu chung Nhà chung cư và việc sử dụng Căn hộ trong Nhà chung cư………………………………………….  18
Điều 14. Tuân thủ Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư………………  19
Điều 15. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì………………………………………….  20
Điều 16. Thông báo………………………………………………………………………..  21
Điều 17. Sự kiện bất khả kháng……………………………………………………….  21
Điều 18. Miễn trách nhiệm………………………………………………………………  22
Điều 19. Bảo mật…………………………………………………………………………..  23
Điều 20. Cam kết của Các Bên……………………………………………………….  23
Điều 21. Chấm dứt thực hiện Hợp đồng…………………………………………..  24
Điều 22. Xử lý vi phạm Hợp đồng……………………………………………………  26
Điều 23. Giải quyết tranh chấp………………………………………………………..  28
Điều 24. Điều khoản khác………………………………………………………………  28
PHỤ LỤC 01. Đặc điểm và sơ đồ vị trí, mặt bằng Căn hộ………………………….  31
PHỤ LỤC 02. Giá bán Căn hộ và thanh toán……………………………………………  33
PHỤ LỤC 03. Danh mục vật liệu và trang thiết bị dự kiến…………………………..  35
PHỤ LỤC 04. Thông báo nhận bàn giao Căn hộ………………………………………  42
PHỤ LỤC 05. Biên bản bàn giao Căn hộ…………………………………………………  45

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
line

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

CĂN HỘ SỐ: ………………..

Số: ………….………………..

 

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại …….…, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN

 

Địa chỉ : Số 200, Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.39798232                               Fax: 08.39798231
Số tài khoản : 12610000229379 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Ba Đình – TP.Hà Nội
Số tài khoản : 31710000196688 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Bình Chánh – TP.Hồ Chí Minh
Đại diện bởi : (Ông) Đinh Trọng Lễ
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Theo Giấy ủy quyền số 146/GUQ-HĐ756 SG ngày 01/12/2015 của Chủ tịch HĐQT.

 

BÊN MUA:

 

ÔNG/BÀ : Sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú :
Địa chỉ liên hệ :
CMND/Hộ chiếu : do:                                      cấp ngày:
Điện thoại :
Email :

 

 

ÔNG/BÀ : Sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú :
Địa chỉ liên hệ :
CMND/Hộ chiếu : do                                        cấp ngày:
Điện thoại :
Email :

Căn cứ:

[•] Sẽ bổ sung khi bắt đầu ký Hợp đồng chính thức

Hai Bên đồng ý ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này với các điều kiện và điều khoản dưới đây:

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com