Giá Bán Căn Hộ, Phương Thức Và Thời Hạn Thanh Toán

    Giá Bán Căn Hộ, Phương Thức Và Thời Hạn

Thanh Toán

line

Điều 3. Giá Bán Căn Hộ, Phương Thức Và Thời Hạn Thanh Toán

Giá Bán Căn hộ là: …. đồng (Bằng chữ: …. đồng).

Chi tiết về Giá bán Căn hộ được quy định tại Điều 1 Phụ lục 02 của Hợp đồng.

  • Phương thức thanh toán

– Thanh toán bằng Đồng Việt  Nam (VNĐ),  trực tiếp bằng tiền  mặt hoặc chuyển  khoản vào tài khoản của Bên bán được nêu dưới đây hoặc theo phương thức và nội dung Bên bán thông báo tùy từng thời điểm:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Hà Đô – 756 Sài Gòn

Tài khoản số 1: 12610000229379 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Ba Đình – TP.Hà Nội.

Tài khoản số 2: 31710000196688 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Bình Chánh – TP.HCM.

Nội dung: Thanh toán tiền mua Căn hộ theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số … ngày …

  • Chi phí chuyển khoản do Bên mua chịu trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng.
  • Thời điểm xác định Bên mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên bán xuất phiếu thu về khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên mua hoặc số tiền chuyển khoản Ngân hàng đã ghi có vào tài khoản của Bên bán.
  • Thời hạn thanh toán.

Thời hạn thanh toán Giá bán Căn hộ được quy định tại Điều 2 Phụ lục 02 của Hợp đồng.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com