Đặc Điểm Căn Hộ Mua Bán

Đặc Điểm Căn Hộ Mua Bán

line

Điều 2. Đặc Điểm Căn Hộ Mua Bán

Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua Căn hộ số ……… tại Tầng ……..  Tháp …… của Khu Cao tầng thuộc Dự Án Khu nhà ở Hà Đô – 756 Sài Gòn (HaDo Centrosa Garden), sau đây gọi tắt là “Dự án” với các đặc điểm chi tiết Căn hộ quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 của Hợp đồng này.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com