Chất Lượng Căn Hộ

Chất Lượng Căn Hộ

line

Điều 4. Chất Lượng Căn Hộ

  • Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng căn hộ nêu tại Điều 2 và Phụ lục 01 của Hợp đồng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng các vật liệu xây dựng Căn hộ mà Các Bên đã cam kết trong Phụ lục 01 Hợp đồng và các quy định khác tại Hợp đồng.
  • Bên bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu thiết yếu tại Nhà chung cư của Bên mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ Dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.
  • Bên bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu của Bên mua tại Nhà chung cư theo nội dung Dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước ngày.
  • Bên bán bàn giao Căn hộ cho Bên mua, bao gồm: Hệ thống đường giao thông; Hệ thống điện chiếu sáng công cộng, Điện sinh hoạt; Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0901.769.500

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com