Cam Kết Của Các Bên

  Cam Kết Của Các Bên

line

Điều 20.

 • Bên bán cam kết:
  • Căn hộ thuộc quyền sở hữu của Bên bán và không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật;
  • Căn hộ được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên mua, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
 • Bên mua cam kết:
  • .Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về Căn hộ;
  • .Đã được Bên bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến Căn hộ, Dự án, Bên mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp đồng cũng như các Phụ lục đính kèm. Bên mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó;
  • Số tiền mua Căn hộ theo Hợp đồng là hợp pháp, không có tranh chấp với Bên thứ ba. Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp khoản tiền mà Bên mua đã thanh toán cho Bên bán theo Hợp đồng. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua bán Căn hộ này thì Hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với Hai Bên, trừ trường hợp Hợp đồng này có quy định khác;
  • Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi Bên bán yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua;
  • Thuộc trường hợp được sở hữu Căn hộ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên mua cũng cam kết rằng Căn hộ mua theo Hợp đồng này nằm trong số lượng nhà ở mà Bên mua được mua (được sở hữu) theo quy định của pháp luật;
  • Trừ trường hợp Hợp đồng và pháp luật có quy định khác, nếu Bên mua (chủ sở hữu Căn hộ) là cá nhân nước ngoài thì Bên mua được cho thuê Căn hộ theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp Bên mua (chủ sở hữu Căn hộ) là cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có nghĩa vụ của chủ sở hữu Căn hộ như công dân Việt.
  • Bên mua cam kết việc ký kết Hợp đồng này là tự nguyện và sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất cứ thua lỗ hoặc thiệt hại nào (dù trực tiếp hoặc gián tiếp) mà Bên mua có thể phải gánh chịu do việc Bên mua ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này.
 • Hai Bên cam kết:
  • Việc ký kết Hợp đồng giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối;
  • Trong trường hợp một hoặc nhiều Điều, khoản, điểm trong Hợp đồng bị Cơ quan có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định hiện hành của pháp luật thì các Điều, khoản, điểm khác của Hợp đồng vẫn có hiệu lực thi hành đối với Hai Bên. Hai Bên sẽ thống nhất sửa đổi các Điều, khoản, điểm bị vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật và phù hợp với ý chí của Hai Bên;
  • Thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp đồng.

   LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

   HOTLINE : 0901.769.500

   WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com