Bảo Mật

  Bảo Mật

line

Điều 19.  Bảo mật.

Bên bán có trách nhiệm bảo vệ thông tin của Bên mua căn hộ, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên mua cho Bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Bên mua, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

HOTLINE : 0932.185.918 – 0917.362.788

WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com