Bảo Hành

  Bảo Hành

line

Điều 9. Bảo Hành

 • Bên bán có trách nhiệm bảo hành Căn hộ đã bán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Khi bàn giao Căn hộ cho Bên mua, Bên bán phải thông báo và cung cấp cho Bên mua 01 (một) bản sao biên bản nghiệm thu đưa Nhà chung cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để Các Bên xác định thời điểm Bảo hành.
 • Nội dung Bảo hành bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt Căn hộ/Nhà chung cư. Đối với các thiết bị khác gắn với Căn hộ thì Bên bán thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.
 • Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành Căn hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa do Bên bán hoặc Bên thứ ba được Bên bán ủy quyền thực hiện.
 • Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi Căn hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành nếu còn thời hạn bảo hành theo quy định tại Điều 9.6 của Hợp đồng này trong vòng 01 (một) ngày kể từ ngày Bên mua phát hiện các hư hỏng thuộc diện được bảo hành và Bên mua phải áp dụng các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế thiệt hại đến mức tối đa. Trường hợp Bên mua không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định tại Điều này hoặc Bên mua không thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý để hạn chế tối đa thiệt hại thì Bên mua có trách  nhiệm thanh toán mọi thiệt hại, chi phí phát sinh.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định Hợp đồng  và theo quy định của pháp luật; Bên mua và bất kỳ người sử dụng Căn hộ nào phải cho phép và tạo điều kiện để Bên bán thực hiện Bảo hành. Nếu Bên bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên mua theo thiệt hại thực tế xảy ra. Bên bán cũng có thể tự mình hoặc thuê một hoặc nhiều Bên thứ ba khác thực hiện sửa chữa hoặc thay thế hạng mục hư hỏng đó.

 • Thời gian Bảo hành là 60 (sáu mươi) tháng được tính từ ngày Bên bán ký biên bản nghiệm thu đưa Nhà chung cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị gắn với Căn hộ thì bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, nhà phân phối.
 • Bên bán không thực hiện bảo hành Căn hộ trong các trường hợp sau đây:
  • Trường hợp hao mòn tự nhiên và khấu hao thông thường;
  • Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của Bên thứ ba nào khác gây ra;
  • Trường hợp hư hỏng do Sự kiện bất khả kháng;
  • Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo quy định tại Điều 9.6 của Hợp đồng này;
  • Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo quy định tại Điều 9.3 của Hợp đồng này, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền Căn hộ do Bên mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa, thay thế mà không được sự đồng ý của Bên bán;
  • Các trường hợp khác do theo quy định pháp luật và quy định trong Hợp đồng.
 • Sau thời hạn bảo hành theo quy định tại Điều 9.6 của Hợp đồng này, việc sửa chữa các hư hỏng của Căn hộ thuộc trách nhiệm của Bên mua. Việc bảo trì Phần sở hữu chung Nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật nhà ở.

  LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN:

  HOTLINE : 0901.769.500

  WEBSITEhttp://canhohado.com.vn/

Content Protection by DMCA.com