vi-tri-ha-do-centros-garden-canhohado.com.vn

Nhận đặt chỗ dự án HaDo Centrosa Garden quận 10

Nhận đặt chỗ dự án HaDo Centrosa Garden quận 10 Tập đoàn Hà Đô chính thức giới thiệu và nhận đặt chỗ dự án khu phức hợp HaDo Centrosa Garden tại số 200 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TP HCM. Tọa lạc trên diện tích đất hơn 6,85 ha, Hà Đô Centrosa Garden[…]

Chấm Dứt Thực Hiện Hợp Đồng

Chấm Dứt Thực Hiện Hợp Đồng Điều 21. Hợp đồng được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, Hai Bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt[…]