Miễn Trách Nhiệm

Miễn Trách Nhiệm Điều 18. Bên mua sẽ chịu trách nhiệm quản lý đối với Căn hộ kể từ thời điểm bàn giao Căn hộ. Sau khi nhận bàn giao Căn hộ từ Bên bán, Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải giữ cho Bên bán được miễn trừ bởi mọi khiếu nại,[…]

Sự Kiện Bất Khả Kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng Điều 17. Sự Kiện Bất Khả Kháng Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là Sự kiện bất khả kháng: Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước; Do phải thực hiện quyết[…]

Thông Báo

  Thông Báo Điều 16. Thông Báo Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo của Bên kia được quy định tại phần đầu của Hợp đồng. Hình thức thông báo giữa Các Bên có thể thông qua thư bảo đảm (thư chuyển phát nhanh), giao trực tiếp mà Một Bên gửi cho Bên kia theo[…]

Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Bảo Trì

Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Bảo Trì Điều 15. Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Bảo Trì Kể từ khi bàn giao căn hộ đầu tiên trong Nhà chung cư để quản lý, sử dụng thì Kinh phí bảo trì được sử dụng để thanh toán các chi phí bảo trì Phần sở hữu chung[…]