Tuân Thủ Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư

Tuân Thủ Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư Điều 14: Tuân thủ Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư. Nhằm nâng cao điều kiện sống, bảo vệ các lợi ích hợp pháp và bảo đảm an toàn cho các cư dân sống trong Nhà chung cư đồng thời xây[…]

Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư Và Việc Sử Dụng Căn Hộ Trong Nhà Chung Cư

Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư Và Việc Sử Dụng Căn Hộ  Trong Nhà Chung Cư Điều 13. Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư Và Việc Sử Dụng Căn Hộ  Trong Nhà Chung Cư Bên mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích Căn[…]